GENERELLE VILKÅR

Denne versjonen gjelder fra og med november 2019 og inntil videre.

Konkurransene gjennomføres og organiseres av MZO B.V.

Les nøye gjennom disse Generelle vilkår før du registrerer deg på hjemmesiden og deltar i konkurransen. Du må bekrefte at du aksepterer disse vilkårene før du kan delta i konkurransen.

1. GODKJENNELSE
•MZO B.V., Plotterweg 31, 3821 BB Amersfoort (“MZO”) tilbyr konkurransen vinnersquiz (“Tjenesten”) på www.quizemz.com (“Nettsiden”).
•Ved å registrere seg som deltaker av Tjenesten bekrefter deltakeren (“Deltaker”) at han/hun har lest, forstått og akseptert de generelle vilkårene (“Generelle vilkår”) som fremgår nedenfor og samtykker til og respekterer våre regler for personvern omtalt under punkt 8.

2. TJENESTEN
•Tjenesten MZO B.V. tilbyr er en kunnskapskonkurranse som går ut på å svare på spørsmål så raskt som mulig. Vinneren er den som har svart riktig på flest spørsmål og på kortest mulig tid i løpet av en spilleperiode. Deltakeren kan vinne en fin premie som ble valgt på forhånd eller som annonsert i denne tjenesten.
• For å delta i konkurransen skal Deltageren registrere seg på Nettsiden og tegne et abonnement for Tjenesten. Dette gjøres ved at man på Nettsiden legger inn sitt mobilnummer og klikker på knappen “Forsett nå”. Deretter mottar man en SMS med en PIN kode som legges inn på den samme Nettsiden for å bekrefte at man tegner et abonnement på Tjenesten.
For å få en oversikt over hvilke tjenester man har kjøpt via sitt mobilnummer kan man registrere seg hos STREX.no, som er teleselskapenes felleseide selskap for mobile betalingstjenester. Logg deg inn på www.strex.no, klikk på “Logg inn og se dine kjøp”, og følg anvisningen på skjermen for å registrere deg og ditt mobilnummer der.


•Spillvinneren kåres hvert år, slik at hver spilleperiode varer i ett år. Spillets vinner er den Deltakeren som i løpet av spilleperioden har svart korrekt på flest av de spørsmålene. Dersom flere Deltakere har svart korrekt på like mange spørsmål er vinneren den som har svart raskest.
•Et abonnement gir Deltakeren anledning til å logge seg på spillet via Nettsiden og spille kunnskapsspillet ved å svare på spørsmål en gang per uke. Perioden beregnes i 7 dager fra det tidspunktet Deltakeren har logget seg på.

3. DELTAKERE
•For å kunne delta i spillet må Deltakeren være fylt 18 år og bosatt i Norge. Hver Deltaker kan kun tegne et abonnement.

4. BETALING / KOSTNADER
•Det koster 125kr per uke å delta i spillet. Ved å registrere seg som Deltaker i spillet tegner Deltakeren et abonnement som løper til det blir sagt opp. Spilleavgiften betales i begynnelsen av hver 7-dagersperiode.
•Deltakeren er selv ansvarlig for at Deltakeren har rett til å belaste mobilabonnementet eller kontantkortet som brukes.
•Avgiften betales via mobiltelefonabonnementet, enten gjennom mobiloperatørens månedlige faktura eller umiddelbart via kontantkort. Abonnementsavgiften fremgår på mobiloperatørens månedlige telefonregning.

5. ANNONSERING AV VINNER
•Vinneren annonseres på Nettsiden www.quizemz.com ved slutten av hver spilleperiode. Vinneren er ansvarlig for å betale eventuell gevinstbeskatning. Gevinsten kan ikke overføres til noen andre før den er overført til vinneren.
•MZO B.V. kontakter vinneren per telefon på det registrerte mobiltelefonnummeret Deltakeren har oppgitt. Dersom MZO B.V. ikke får tak i vinneren etter 2 oppringningsforsøk og 2 SMS-er i en periode på 2 uker etter annonseringen, vil gevinsten i stedet bli tildelt Deltakeren som kom på andre plass. MZO B.V. vil kontakte denne Deltakeren etter samme rutiner og overføre gevinsten til Deltakeren på tredjeplass dersom denne ikke kan nås, osv.

6. OPPSIGELSE AV ABONNMENNEMENT
•Spillabonnementet kan avsluttes når som helst med umiddelbart virkning ved å sende en SMS med kodeordet STOPP til mobilnummer 2332.
•Det samme mobilnummeret som ble oppgitt ved registrering av Tjenesten må oppgis ved oppsigelse av Tjenesten.

7. BRUKERREGLER
• MZO B.V. forbeholder seg retten til å stenge ute deltakere som manipulerer eller forsøker å manipulere konkurransen eller Nettsiden. Det samme gjelder deltakere som utilbørlig forsøker å påvirke utfallet av konkurransen eller bryter reglene for konkurransen.

8. PERSONVERN OG INFORMASJONSSIKKERHET
• MZO B.V. behandler personopplysninger i samsvar med personopplysningsloven. Mer informasjon om behandling av personopplysninger og informasjonssikkerhet finnes i dokumentet Personvernpolicy.